RSTAB

RSTAB – sauvarakenteille tarkoitettu rakenneanalyysiohjelma.

RSTAB on tehokas 2D/3D FEM rakenneanalyysiohjelma. Ohjelma sisältää betonin, teräsbetonin, teräksen, puun ja alumiinirakenteet

RSTAB:illa on intuitiivinen käyttöympäristö. Ohjelma sisältää sekä sauva- ja palkkielementit.

Ohjelma kykenee suorittaman perus ensimmäisen ja toisen kertaluvun analyysit, sekä suurten siirtymien analyysin että jälkikriittisen tilan.

Statiikan lisäksi RSTAB hanskaa myös stabiiliuden ja dynamiikan. Dynamiikan puolella tärkeimpiä ovat ominaisarvoanalyysit, pakkovärähtelyt, spektrianalyysit ja epälineaarinen dynaaminen analyysi.

Stabiiliusanalyysien perusteella käyttäjät laskevat kriittiset rajakuormat, nurjahduspituudet, nurjahdusmuodot ja luovat niiden avulla alkuhäiriöt epälineaarisille analyysimetodeille.

RSTAB on modulaarinen ohjelma. Mitoitusmoduulien ansiosta rakenteet voidaan mitoittaa kaikkien ajan tasalla olevien Euro-normien sekä muiden kansanvälisten normien mukaisesti.

Teräksen puolella sauvojen mitoitus voidaan tehdä EC3, AISC,SIA,IS,BS,GB ,CSA,AS,NTC-DF,SP,SANS ja NBR normien mukaisesti. Avoimet terässauvat voidaan analysoida huomioiden myös käyristymän vapausaste käyttämällä RF-STEEL Warping moduulia. Ohjelma auttaa myös ohutlevyjen sekä kylmämuovattujen ohutlevyjen analysoinnissa. Moduulien joukosta löytyy myös väsytysmitoitus, plastinen rajatila ja yksityiskohtainen jännitysanalyysi.

Teräsosille löytyy myös liitosmoduuleita, kuten palkki-palkki liitos, pilariliitos, putkipalkkiliitokset jne.

Teräsbetonin puolella perusmitoitus voidaan tehdä usean kansanvälisen normin mukaisesti.  Muun muassa EC2,DIN 1045-1,SIA 262,ACI 318–08,GB 50010 ja ÖNORM B 4700 normien mukaisesti.

Teräsbetonilpalkit voidaan analysoida sekä Bransonin kaavalla (yksinkertainen ja tehokas, mutta karkea) tai tarkemmin käyttäen täysin kytkettyä epälineaarista betonimitoitusta, missä venymien ja jännityksien välillä säilytetään yhteensopivuusehdot kokonaisuudessa.

Teräsbetonipilarit voidaan mitoittaa sekä nimelliskaarevuuden menetelmällä (ei suosiiteltävä), nimellisjäykkyyden menetelmällä tai käyttäen EN 1992-1-1 kohta 5.7 tai 5.8.6 täysin epälineaarista analyysia. Täysin epälineaariset analyysit soveltuvat sekä tavanorimaisten teräsbetonikehien, että hoikkien kytkettyjen mastojen analysointiin. Epälineaarisessa analyysissa haljenneen betonin vetojäykistys voidaan huomioida usealla eri tavalla tai jättää kokonaan huomiotta.

Teräsbetonin lisäksi RSTAB:in moduuleilla pystytään mitoittamaan myös jännitetyt palkit.

Puurakenteiden mitoitus tehdään muuna muassa EN 1995-1-1, SIA 265 ja DIN 1052 mukaisesti.

Puurakenteiden liitosmitoista varten on vaarnatappi liitosmoduuli ja puurakenteiden liitosten rajatilatarkistus moduuli.

Muita ohjelman lisättäviä ominaisuuksia ovat:

1.       RF-DEFORM, yksityiskohtainen siirtymäanalyysi

2.       RF-MOVE, liikkuvien kuormien generaattori

3.       RF-IMP alkuhäiriöt epälineaarisille analyyseille

4.       RF-STABILITY, nurjahdusmuodot, sauvojen nurjahduspituudet

5.       RF-INFUELNCE, vaikutusviivojen generointi, esim. siltarakentamisessa.

6.       RF-COM, RSTAB päämoottorin ulkopuolinen ohjelmointilinkki

7.       RF-MAT-NL epälineaariset 1D, 2D ja 3D materiaalimallit

8.       RF-STAGES, vaiheittainen rakentaminen, esim. korkeissa tornitaloissa ja silloissa

9.       RF-LOAD HISTORY, plastisen kuormahistorian simulointi

10.   RF-TOWER, (Structure, Equipment,Loading, Effective Lenghts, Design, JOINTS) kommunikaatiomastojen mitoitustyökalut.

11.   RWIND tuulikuorman numeerinen simulointi virtuaalisessa tuulitunnelissa.

12.   GeoZone 500 ja 5000, luonnonkuormien määritys karttojen avulla.

13.   RF-PIPING ja RF-PIPING Design, paineistettujen putkirakenteiden mitoitustyökalut

14.   SHAPE MASSIVE, massiivisten ja mielivaltaisten teräsbetoni sekä teräs että puun poikkileikkausten analyysi ja generointi RSTAB päämoottoria varten

15.   SHAPE THIN ohutlevyprofiilien yksityiskohtainen analyysi, mitoitus ja generointi RFE päämoottoria varten.

Lue lisä RSTAB ohjelmasta ohjelman tuottajalta.

 

 

 Tarjouspyyntölomake  Rak-Tek Solutions Oy

  Ylätuvantie 8 L/21
  00690, Helsinki

  Toomas Kaljas
  Phone: +358 445575835

  Tietosuojaseloste

  Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää