Koulutus

 

Asiakkaamme voivat hyödyntää RTS Oy:n teoreettista ja käytännön osaamista parantaakseen työntekijöidensä työtyytyväisyyttä ja saadakseen kilpailuetua rakenteiden analyysin osaamisen alueella. Tarjoamme tällä alueella kahta ratkaisua: 


a) Dlubal –ohjelmien nykyisen osaamisen parantaminen:


 Tarjoamme Dlubal –ohjelmien ja niiden moduulien vakiokoulutuspaketteja.


 Koulutusistunnot pitävät sisällään rakenteellisen mekaniikan periaatteet, ja ne tarjoavat rakenteiden analysoinnin ja suunnittelun käytännön strategioita. Koulutukseen sisältyy myös painettua materiaalia, jossa selostetaan teoriaa ja sen käytännön toteutusta Dlubal -ohjelmistossa.


b)  Analysointikyvyn laajempi kehittäminen:


 RTS Oy voi työskennellä läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa olemassa olevien ja tulevien laskentatarpeiden määrittämiseksi ja ohjelman laatimiseksi laajemman insinöörijoukon kouluttamiseksi.  Tämän tyyppinen koulutus suunnitellaan sekä laskennan syvyyden että kapasiteetin parantamiseksi.


 Voidaan räätälöidä yrityksen laajuinen kehittämisohjelma vastaamaan insinöörien tarpeita, lujuuslaskennan aloittelijoista FEM –ohjelmiston kokeneempiin käyttäjiin.


 Teoriaesitys on yliopistotasoinen. Se tukee teoreettisia peruskäsitteitä ja sitä, kuinka näitä voidaan soveltaa todellisten ongelmien ratkaisemiseen. Tarjottu opetusmateriaali sisältää esimerkkejä.


 Sisältöä voidaan räätälöidä vastaamaan yrityksen erityistarpeita, ts. ratkaisujen saamiseksi sellaisiin ongelmiin, joita joudutaan useimmin ratkaisemaan heidän toiminnassaan.


 Hinnoista voidaan sopia erikseen koulutuksen laajuuden sekä ryhmän koon perusteella.


Contact us ...