Pro-Tuki

Kun Dlubal palvelutuki on suunnattu ohjelmiston ja sen toimintojen vianetsintään, Rak-Tek
Sol
utions Oy:n tarjoama tuki on enemmänkin suunnittelu-/mallinnustukea. Asiakkaamme voivat saada projekteihinsa apua käyttämällä hyväksi RTS Oy:n kokemusta ja erityisosaamista rakenteiden analyysin ja suunnittelun aloilla.


Mistä on kysymys?

 

Asiakkaan mallien luominen sopivaan aikaan ja edullisesti ja tulosten raportointi tai rakenteiden mitoitus analyysin tulosten perusteella.

RTS Oy tarjoaa apua, jotta voidaan löytää tekninen ratkaisu ongelmaan, jota asiakkaamme yrittävät rat

kaista. Pro-Tuen avulla voimme tarjota hyödyllisen panoksen, jonka avulla voidaan luoda luotettavia analyysimalleja oikeaan aikaan ja edullisesti. Sillä on seuraavat edut: 


  • Vastaus tiedusteluihin, jotka koskevat rakenteiden mallinnusta ja 
  • suunnittelua koskevia kysymyksiä käyttäen Dlubal -ohjelmistoa.
  • Vastaus joukkoon kysymyksiä, jotka koskevat asiakkaan Dlubal -ohjelmistolla luomaa mallia. Tässä tapauksessa asiakas voi lähettää mallin yhdessä kysymysjoukon kanssa, joihin vastaamme sopivaan aikaan.
  • Asiakkaan mallien luominen sopivaan aikaan ja edullisesti ja tulosten raportointi tai rakenteiden mitoitus analyysin tulosten perusteella.


Kunika se toimii?

 

Pro – Tukea voidaan saada seuraavalla tavalla:

  • Jos RFEM-ohjelman käyttäjä tarvitsee mallinnusapua, tällöin hän ottaa yhteyttä RTS Oy:hyn selostaen samalla lyhyesti kyseessä olevan ongelman.
  • Sen jälkeen me annamme maksuttoman tarjouksen työhön sisältyvästä konsultointiajasta. Vähimmäiskonsultointiaika on ½ tuntia. 
  • Kumpikin osapuoli sopii tarjouksesta, joka sisältää työn laajuuden sekä toimitettavat tulokset, ennen kuin jatkamme tukea. 
  • Yhteydenpito tapahtuu sähköpostilla, puhelimella, videolla tai molemmilla. Tarvittaessa voimme myös käydä asiakkaan tiloissa selostamassa tulokset.


~ Rahat takaisin -takuu  ~


Pro-Tukeen sisältyy rahat takaisin – takuu. Konsultointipalkkio on kokonaan palautettavissa, mikäli sovittua konsultoinnin laajuutta ei saavuteta tai asiakas ei ole tyytyväinen tuen tasoon esim. heikon teknisen ratkaisun tai viivästymisen kaltaisista syistä.    Contact us ...