Jatkuvan puupalkin mitoitus


Tämä moduuli laskee ja mitoittaa liimapuupalkkien murto- ja käyttörajatilat EN 1995-1-1: 2004 ja Suomen kansallisliitteiden mukaan.


 


 

Tämä on Rx-Timber –pakettiin kuuluva erillisohjelma. Sitä käytetään jatkuvien palkkien murto- ja käyttörajatilojen laskentaan ja mitoitukseen normin DIN 1052: 2004-08 tai EN 1995-1-1: 2004 mukaisesti.
Erilaisten palkkityyppien laskenta: 
Yksinkertainen palkki, valinnainen ulokekannattimella 
Jatkuva palkki, valinnainen ulokekannattimella
Gerber -palkki, valinnainen ulokekannattimella.

Tämä on Rx-Timber –pakettiin kuuluva erillisohjelma. Sitä käytetään jatkuvien palkkien murto- ja käyttörajatilojen laskentaan ja mitoitukseen normin DIN 1052: 2004-08 tai EN 1995-1-1: 2004 mukaisesti.


Erilaisten palkkityyppien laskenta: 

 • Yksinkertainen palkki, valinnainen ulokekannattimella
 • Jatkuva palkki, valinnainen ulokekannattimella
 • Gerber -palkki, valinnainen ulokekannattimella.

 

Mallinnus

 

Syöttötietojen määrittely: Palkin kaaripituudet, tukiolosuhteet sekä poikkileikkauksen muutokset voidaan syöttää helposti helppokäyttöisissä ikkunoissa grafiikan avulla.

 

 

Tehollisia pituuksia koskevat tiedot:

 

 

Kattorakennetta koskeva tietokanta: Pysyvien kuormien (esim. kattorakenne) syöttämiseen voidaan käyttää erittäin kattavaa ja laajennettavaa materiaalikirjastoa.


 

Kuormitukset


Tuuli- ja lumikuormat voidaan muodostaa SFS:n mukaan. Määritetyt kuormitustapaukset voidaan tarkistaa graafisesti. Lisäksi ne voidaan yhdistää kuormayhdistelmiin EC5:n tai DIN:n mukaisesti. Siten syötettävien tietojen määrä saadaan mahdollisimman pieneksi.

 

 

Lisäksi ne voidaan yhdistää kuormayhdistelmiin EC5:n tai DIN:n mukaisesti. Siten syötettävien tietojen määrä saadaan mahdollisimman pieneksi.

 

 

Mitoitus
 • ULS, SLS ja/tai palosuojelumitoitus 
 • Suositeltujen raja-arvojen muokkaus SLS-mitoitusta varten
 • Parametrien määrittäminen palosuojelumitoitusta varten yksinkertaistetun menetelmän mukaan 
 • Mahdollisuus suorittaa värähtelyanalyysi.

 

 


Raportointi
 • Kaikki suoritetut laskennat selkeästi järjestetyissä taulukoissa, lajiteltuina eri kriteerien mukaan. 
 • Ohjelman näyttäessä myös väliarvot yksityiskohtaisesti taataan kaikkien mitoitusten selkeä esitys.
 • Sisäisten voimien jakautuminen ja muodonmuutos kunkin x-sijainnin osalta koko palkin pituudelta.
 • Laskentatiedot ja valitut tuloksia kuvaavat kaaviot voidaan sisällyttää tulostettavaan raporttiin, millä varmistetaan rakenteeltaan selkeä dokumentaatio. 
 • Tulostettavaa raporttia voidaan täydentää grafiikalla, kuvauksilla, piirroksilla jne. Sen lisäksi on vapaasti valittavissa, mitkä laskentatiedot näkyvät tulostettavassa raportissa.

Contact us ...