RSTAB on pääasiassa tarkoitettu sauva rakenteiden varten ja sen käyttöliittymä ja ominaisuudet on optimoitu juuri tämän tyyppisiä projekteja silmällä pitäen. 


RSTAB on myös modulaarinen ohjelma. Perus laskenta moduulilla voidaan mallintaa rakenteita, joissa on kaikkia tavallisia osia, kuten poikkileikkauksen profiilit, materiaali kirjastot, tuet, kuormat jne. Malli voidaan myös tarkastaa virheiden varalta. Lopuksi ohjelma laskee tulokset, kuten siirtymät, voimat, ja tukireaktiot. Tuloksia voidaan sen jälkeen käyttää muissa asiakkaan valitsemissa moduleissa. Ohjelma toimii saumattomasti lisämodulien kanssa, joita ovat esimerkiksi erikoisnalayysit sekä teräksen, betonin ja puurakenteiden mitoitusmoduulit. Lisäksi ohjelma noudattaa kansainvälisiä normeja.

 

 Datan siirto: Automaattinen tuonti/vienti AutoCadiin,Teklaan jne.


 Stabiiliusanalyysit: rakenteiden epätarkkuudet, ominaisarvoanalyysi (kriittiset kuormakertoimet EN mukaan), nurjahduspituudet jne.


 Dynamiikka: vapaa värähtely, pakkovärähtely ja äkillinen jäykkyydenmuutos (viansietorajatila). Moodi- ja proportionaalinen Reyleigh vaimennus.

 

 Seisminen analyysi: Vastespektrianalyysi (spektrikirjasto), aika-integrointi, automaattinen ekvivalenttien vaakakuormien generointi EN, IBC 2000, DIN mukaan.  

 

  Erikoisanalyysit: toisen ja kolmannen kertaluvun analyysi, epälineaarinen ominaisarvoanalyysi, jälki-kriittinen analyysi, köysirakenteet, vaiheittainen ajasta riippuva analyysi.

 

 Teräsmitoitus: Mcr , Ncr ja niiden vuorovaikutus ominaisarvoanalyysin perustella, hitsattujen profiilien poikkileikkauksen optimointi, vääntönurjahdus, levyjen lommahdustarkastelut, poikkileikkausluokka 4 jne.

 

 Betonimitoitus: Palkkien ja pilarien mitoitus MRT, KRT ja palotilassa. Yleinen epälineaarinen analyysi EN 1992-1-1 kohdan 5.8.6 ja 5.7 mukaan.

 

 Normit: DIN, AISC, ACI, BS, EN, GB, IS, SIA, UBC 97, IBC 2000, jne.

 

 Muut rakenteet: Puu, kertopuu, alumiini jne.

Contact us ...