RSTAB on myös modulaarinen ohjelma. Perus laskenta moduulilla voidaan mallintaa rakenteita, joissa on kaikkia tavallisia osia, kuten poikkileikkauksen profiilit, materiaali kirjastot, tuet, kuormat jne. Malli voidaan myös tarkastaa virheiden varalta. Lopuksi ohjelma laskee tulokset, kuten siirtymät, voimat, ja tukireaktiot.


Tuloksia voidaan sen jälkeen käyttää muissa asiakkaan valitsemissa moduleissa. Ohjelma toimii saumattomasti lisämodulien kanssa, joita ovat esimerkiksi erikoisnalayysit sekä teräksen, betonin ja puurakenteiden mitoitusmoduulit. Lisäksi ohjelma noudattaa kansainvälisiä normeja.

Contact us ...