Betonirakenteiden Mitoitus

 

 

Dlubalin RFEM ohjelmistoon täysin integroitu betonirakenteiden mitoitustyökalut:

 Helppokäyttöisyyden ansioista käyttöönottokynnys on tavattoman alhainen.

 Saumaton integrointi RFEM:iin

 tulostengeometrianpoikkileikkaustenreunaehtojen

 tuonnin ja viennin RFEM/RSTAB päämoottorin ja RF-CONCRETE työkalun välillä.

 Monipuolisuuden, laadun ja kattavuuden ansiosta tämä työkalu on suosittu asiantuntevien betonirakenteita suunnittelevien insinöörien keskuudessa. 


Saumaton integrointi RFEM:iin
RF-CONCRETE työkalun täydellinen integrointi mahdollistaa:
tulosten
geometrian
poikkileikkausten
reunaehtojen
tuonnin ja viennin RFEM/RSTAB päämoottorin ja RF-CONCRETE työkalun välillä.

Modulit: 


RF-CONCRETE
Raudoitettujen betonirakenteiden analysointi, (sauvat ja kuoret pitkittäisellä, leikkaus ja vääntöteräksillä. Raudoituksien kaaviot joita voidaan muutella, poikkileikkauksen optimointi, muuttuvat poikkileikkaukset, halkeamaleveydet, vetopuolen jäykistyminen, viruma, kutistuma ja haljennen poikkileikkauksen analysointi
RF-COLUMN
MRT rajatilan mitoitus neliö ja ympyrä- poikkileikkauksien pilareille sekä elementti että paikallavalurakenteille. Automaattinen 2-kertoluokan huomiointi. Raudoituskaaviot ja niiden muokattavuus. Raudoitteiden 3D renderointi
RF-PUNCH
Levyjen ja kuorein lävistysmitoitus, jotka ovat tuettu soluilla tai sauvoilla, Määräävä mitoitustapaus löydetään automaattisesti määrätyistä kuormituksista. On myös mahdollista asetta pistekuorma manuaalisesti.
RF-CONCRETE-NL
Mahdollistaa realistisen siirtymien, jännityksien, halkeamaleveyksien analysoinnin levyille, seinille, tasoille ja kuorille ottaen huomion materiaalien epälineaarinen käyttäytyminen.

Contact us ...