Rx-Timber

 

 

Rx-Timber on ohjelmaperhe, jota käytetään puurakenteiden analysointiin ja mitoitukseen. Se on kehitetty yhteistyössä Saksan Liimapuututkimusliiton kanssa, joka on johtava elin Eurocode 5 –normiston kehittämisen takana.

 

Rx-Timber muodostuu erillisistä ohjelmista, jotka pystyvät toimimaan ilman RSTABin ja RFEMin kaltaisia päälaskentamoottoreita. Yksinkertaisemman mutta kuitenkin tarkan käyttöliittymän ansiosta geometrian, kuormitustapausten sekä kuormayhdistelmien syöttäminen on helppoa. Ohjelmat mitoittavat murto- ja käyttörajatilat sekä palomitoituksen EC5:n mukaisesti.

Rx-Timber muodostuu erillisistä ohjelmista, jotka pystyvät toimimaan ilman RSTABin ja RFEMin kaltaisia päälaskentamoottoreita. Yksinkertaisemman mutta kuitenkin tarkan käyttöliittymän ansiosta geometrian, kuormitustapausten sekä kuormayhdistelmien syöttäminen on helppoa. Ohjelmat mitoittavat murto- ja käyttörajatilat sekä palomitoituksen EC5:n mukaisesti.

 

Ominaisuudet:

 

  • Materiaalikirjasto sekä DIN- että EN-koodeille.
  • Suuri kirjasto pysyväiskuormille.
  • Poikkileikkausten optimointi.
  • Sauvojen mitoitusvoimat, tukireaktiot sekä muodonmuutokset.
  • Tarkat parametrit palosuojelulaskentaa varten.
  • Käyttäjä voi määritellä taipuman raja-arvot käyttörajatilan varmistusta varten.
  • Värilliset asteikot tulostaulukoissa.
  • Tietojen vienti suoraan MS-Exceliin.
  • DXF-liittymä CAD:issa olevia rakenteellisia tietoja varten.
  • Käyttäjän määrittelemät syöttötiedot ja laskentatulokset selvittävä tulostettava raportti.


RX-Timber-pakettiin sisältyvät seuraavat ohjelmat:


Liimapuupalkin mitoitus

Pilarin mitoitus

Jatkuvan palkin mitoitus

Rungon mitoitus

Contact us ...