RSTAB

 

  • RSTAB 7 on yleinen 3D sauvarakenteiden rakennemallinnus- ja analyysiohjelma joka on suunniteltu alan ammattilaisten päivittäiseen käyttöön. Se sopii kaikille ja kaikkiin projekteihin aina yksinkertaisesta staattisesta 2D-rungosta suuriin ja monimutkaisiin epälineaarisiin dynamisiin 3D-analyyseihin. RSTAB 7 on vastaus kaikkiin rukorakenteiden lujuuslaskelmiin ja mitoituksiin.
  • RSTAB 7 on helppokäyttöinen, intuitiivinen ja monipuolinen laskenta/mitoitusohjelma, jonka takana on verraton laskentamoottori.
  • RSTAB 7 on ollut ajan hermoilla koko 20-vuotisen historiansa ajan ja se on johtava mitoitus ohjelma saksassa.
  • Sisältää useita mitoitus- ja optimointityökaluja teollisuusrakennusten, kattilalaitoksen, urheiluhallien, siltojen, julkisten rakennusten jne. mitoittamiseen. 


Contact us ...