RFEM

 

RFEM 4 on helppokäyttöinen, intuitiivinen monipuolinen ja yleinen 3D FEM rakennemallinnus- ja analyysiohjelma, joka on suunniteltu alan ammattilaisten päivittäiseen käyttöön. Se sisältää viimeisimpiä teknologioita elementtimenetelmän, numeerisen laskennan sekä tietokonegrafiikan aloilta.


Yleiskäyttöinen FE –ohjelma pitää sisällään levyjä, kuoreja, seinät, palkit sekä tila elementeja. RFEM-ohjelmaa voidaan käyttää tehokkaasti teollisuus, toimitilojen, korkearakentamisen, kauppakeskusten, asuintilojen, urheilutilojen ja erikoisrakenteiden suunnitteluun.


Erilaisten rakenteellisten elementtien mitoitus ja optimointiin on saatavilla sopivia lisämoduuleja, joissa on otettu huomioon eri materiaalien ja normien erityisominaisuudet. Lineaariset ja epälineaariset analyysivaihtoehdot sekä muut erityisanalyysit (stabiilius, dynamiikka, vaihettainen ajasta riipuva analyysi jne.) suoritetaan eri moduuleissa. Tämän modulaarisen rakenteen ansiosta voidaan koota paketti, joka täyttää parhaiten yksilölliset vaatimukset.


Materiaalit: Teräs, betoni, puu, kertopuu, alumiini, lasi jne.

Normit: EN, AISC, ACI, BS, DIN, IS, SIA, GB, UBC 97,IBC 2000 jne.

Contact us ...