Konsultointi


RTS Oy voi suorittaa itsenäisiä suunnittelutehtäviä tai olla mukana osallisena asiakkaan projektissa työskennellen läheisesti rakenteiden analyysin ja suunnittelun asiantuntijoina.

 

Projektit voivat vaihdella - kehärakenteet, rakennusten runkoja varten kehitetyt kuoret ja/tai 3D-tilavuusmallit sekä valmiiden rakenteiden kestävyysanalyysiä että tuotekehitystä varten.  


Osaminen:


  • Laaja kokemus teollisuus, toimitilojen, korkearakentamisen, kauppakeskusten, asuintilojen, urheilutilojen ja erikoisrakenteiden suunnittelusta. 
  • Kohteet Pohjoismaissa, Venäjällä, Virossa, Kiinassa ja USA:ssa.
  • Kattava staattisen, epälineaaristen ja dynaamisten analyysien suorittamisen kokemus eri FEM - ohjelmilla. 
  • Syvällinen tietämys useammasta kansainvälisestä normeista kuten EN, ACI, LRFD ja SNiP.
  • Teräs-, betoni-, puu-, liitto- ja jälkijännitettyjen rakenteiden lujuuslaskenta ja mitoitus.
  • Kehittynyt rakenteiden värähtely- ja törmäystarkastelut.
  • Hydrodynamiikkaan, rakenteiden mekaniikkaan, elementtimenetelmään, rakenteiden dynaamisuuteen, stabiiliuteen, plastisuuteen, vaimentumiseen, luotettavuuteen, optimointiin ja väsymiseen liittyvä erikoisosaaminen.
  • Riippumaton onnettomuustutkinta.
  • Kielitaidot kuten Englanti, Suomi, Viro, Venäjä (tekninen)

Contact us ...